Cách dùng should, cấu trúc thường dùng và phân biệt với ought to

Có nhiều bạn nhầm lẫn cách dùng should với ought to. Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu cách dùng should, các cấu trúc thường gặp và cách phân biệt should, ought to nhé.

Nội dung chính

Cách dùng Should

Should là một trợ động từ tình thái. Nó thường có nghĩa là “nên” hoặc “phải” làm điều gì đó.

Ví dụ: You should study harder (Con nên học tập chăm chỉ hơn)

Cấu trúc của Should:

 • Khẳng định: S + should + V
 • Phủ định: S + should not + V
 • Nghi vấn: Should + S + V?

Cách dùng Should

Dùng should khi:

 • Khi bạn muốn nói về nghĩa vụ, mang sắc thải là “phải”

Ví dụ: You should send this letter to the director today

 • Khi bạn muốn đưa ra lời khuyến nghị hoặc lời khuyên

Ví dụ: Hey guy, you should not go out now, it is raining (Này con, con không nên ra ngoài bây giờ đâu, trời đang mưa đấy)

 • Khi nói về sự kỳ vọng hoặc xác suất

Ví dụ: She should be here by 7 p.m (Cô ấy có lẽ sẽ đến đây vào lúc 7 giờ tối)

 • Nếu ở câu điều kiện loại 1 dạng đảo ngữ, bạn có thê dùng should

Ví dụ:

Should I am sucessful, I will buy you a gift (Nếu tôi thành công, tôi sẽ tặng bạn món quà)

 • Chúng ta cũng có thể dùng should sau why để nói về lý do, lời giải thích.

Ví dụ:
Why should I trust in that news, that is nonsensical (Tại sao tôi phải tin vào cái tin đó chứ, nó thật vớ vẩn)

 • Nếu nói về ý dự đoán, bạn có thể dùng should

Ví dụ:

I should be working this weekend

Cách dùng should, cấu trúc thường dùng và phân biệt với ought to
Cách dùng should
 • Cấu trúc should have

Chúng ta dùng cấu trúc should have để nói vè điều gì đó nên xảy ra trong quá khứ rồi nhưng nó đã không xảy ra.

 • Khẳng định: S + should + have + PT2
 • Nghi vấn: S + should not + have + PT2

Ví dụ
You should have told me about my sister’s divorce (Đáng lẽ mẹ nên nói cho con về chuyện chị gái ly hôn chứ)

You shouldn’t have come here (Đáng lẽ anh không nên đến đây)

Cấu trúc Should + be + V (ing)

Cấu trúc này có hai nghĩa, đó là:

 • Nói về chủ ngữ không hoàn thành điều gì đó, hành động không hợp lý

Ví dụ: It’s over 1 p.m, Helen hould be working now (đã hơn 1 giờ chiều rồi, đáng lẽ Helen nên đang làm việc chứ nhỉ)

 • Nói về hành động có thể xảy ra khi nói

Ví dụ: It’s over 1 p.m, Helen should be working now (Đã hơn 1 giờ chiều rồi, chắc Helen đang làm việc)

Cách phân biệt should và ought to

Cả should và ought to đều có thể thay thế cho nhau với nghĩa cần làm gì, nên làm gì. Khi đưa ra lời khuyên, chúng ta cũng có thể dùng should, ought to. Tuy nhiên, có sự khác biệt nhỏ đó là:

 • Should được sử dụng khi chúng ta muốn bày tỏ ý kiến, quan điểm chủ quan của bản thân.

Ví dụ:

I think parents should not scold their children (Tôi nghĩ các ông bố bà mẹ không nên hét vào mặt con mình)

 • Còn ought được dùng với nghĩa là khách quan, điều chủ thể nói là càn thiết và khó tránh khỏi.

Ví dụ:

We ought to leave the house right now because the storm is coming (Chúng ta phải rời nhà ngay bây giờ vì cơn bão đang đến)

Ought to cũng mạnh hơn về ý nghĩa.

Ví dụ:

We should visit her as soon as possible, maybe after finishing our work today (Chúng ta nên đến thăm bà ấy càng sớm càng tốt, có lẽ là sau khi xong việc hôm nay)

We ought to visit her as soon as possible, maybe after finishing our work (Chúng ta phải đi thăm bà ấy càng sớm càng tốt, có lẽ là sau khi xong việc hôm nay)

Bài tập về should và ought to

Điền should hoặc ought to vào chỗ trống.

 1. We ………….. visit Eric when we are in London.
 2. You ………….. drive more carefully in this weather.
 3. You ………….. ride a motorbike without a helmet.
 4. We ………….. invite Cassie and Jack to dinner.
 5. “Do you think I ………….. invite my ex-boyfriend to my party?” “Yes, I think you ……………”

Đáp án:

 1. should
 2. ought to
 3. should not
 4. ought to
 5. should/should

Trên đây là cách dùng should cũng nhu cách phân biệt should và ought to. Bạn có thể chia sẻ bài viết để nhiều người tham khảo và truy cập Reviewchiase hàng ngày nhé.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Powered by nauanmoingay.net DMCA.com Protection Status