thì tương lai đơn

Công thức các thì trong tiếng Anh và cách nhận biết

Nhiều người học tiếng Anh cảm thấy rất khó nhớ các thì trong tiếng Anh. Nhất là công thức và cách chia từng thì thường làm khó dễ các thí sinh khi đi thi. Chúng ta cùng tìm hiểu công…

Sự khác nhau giữa ‘will’ và ‘be going to’ như thế nào?

‘Will’ và ‘Going to’ trong tiếng Anh được dùng ở thì tương lai. Nhưng ở thì này, chúng ta sẽ có nhiều cách nói khác nhau. Cả ‘will’ và ‘going to’ đều dược sử dụng ở thì tương lai đơn….

Translate »