Phân biệt Who và Whom, Whose, Which, Where, When, While

Phân biệt Who và Whom, Whose, Which, Where, When, While

Who, Whom, Whose là những đại từ quan hệ được dùng để thay thế cho chủ thế đứng trước. Sự thay thế đó không làm thay đổi nghĩa của nó. Ngoài ra, chúng ta còn gặp các từ khác như Which, Where, When, While rất dễ nhầm lẫn. Sau đây là cách phân biệt Who …

Phân biệt Who và Whom, Whose, Which, Where, When, While Read More »