Cách dùng have to và must khác nhau như thế nào?

Cách dùng have to và must khác nhau như thế nào?

Trong tiếng Anh, Have to và must là những động từ khuyết thiếu dùng để diễn tả ý là chúng ta nên làm gì đó, phải làm điều gì đó. Đôi khi, chúng ta có thể bị nhầm lẫn giữa hai từ này. Vậy cách dùng của have to và must khác nhau như thế …

Cách dùng have to và must khác nhau như thế nào? Read More »