Cách dùng have to và must khác nhau như thế nào?

Trong tiếng Anh, Have to và must là những động từ khuyết thiếu dùng để diễn tả ý là chúng ta nên làm gì đó, phải làm điều gì đó. Đôi khi, chúng ta có thể bị nhầm lẫn giữa hai từ này. Vậy cách dùng của have to và must khác nhau như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu bài viết ngay sau đây.

Nội dung chính

Cấu trúc have to và must

Cấu trúc Must + V (nguyên thể)

Diễn tả ai đó phải làm điều gì đó.

Ví dụ: I must go to Ha Noi tomorrow (Tôi phải đi Hà Nội vào ngày mai)

Cấu trúc Have to/Have got to + V (nguyên thể)

Ví dụ: She has to do homework before her mother comes home

Cách dùng have to và must

Cách dùng have to và must khác nhau như thế nào?

Must và have to có thể được phân biệt bởi những sự khác nhau trong cách dùng.

Cách dùng must

  • Must có nghĩa là “phải” và nó thường được dùng để diễn tả một mệnh lệnh, một điều bắt buộc

Must chỉ được dùng hình thức hiện tại hoặc tương lai nhưng không dùng cho quá khứ.

Ví dụ: You must get up at 6.00 am

The students must wear uniform

  • Must cũng được dùng để diễn tả một kết luận theo ý chủ quan của người nói

Ví dụ:
It is rainy and cold, you don’t wear coat, you must be sick

Mustn’t là thể phủ định của must, có nghĩa là cấm không được làm điều gì đó.

Ví dụ:

You mustn’t cheat go on this road

  • Need not/needn’t có thể dùng để thay thế cho mustn’t để diễn tả điều gì đó không cần phải làm.

Ví dụ: You needn’t go home tonight

Cách dùng have to

  • Nếu muốn dùng với nghãi là “phải” trong quá khứ, chúng ta phải dùng “have to”

Ví dụ: She had to go to the doctor yesterday

Nếu muốn diễn tả ý kết luận đương nhiên theo ý kiến chủ quan của một người, chúng ta dùng must chứ không dùng have to.

Must diễn tả ý bắt buộc do nguyên nhân từ bên ngoài, còn have to diễn tả ý nghĩa là “phải’ do người nói.

Ví dụ:

I have to do homework every day

We have to wear uniform at school

Cách phân biệt have to và must

Cùng diễn tả ý “phải làm gì đó” nhưng must mang tính khách quan, còn have to mang tính chủ quan của người nói.

Ví dụ khi nói về quy định bắt buộc, mang tính khách quan, chúng ta dùng must.

Khi nói về ý kiến phỏng đoán hoặc một kết luận theo ý người nói, chúng ta lại dùng must.

Khi nói về việc phải làm điều gì đó trong quá khứ, chúng ta dùng had to.

Xem thêm bài vieetse hay tại đây:

Trên đây là cách dùng have to và must cũng nhu cách phân biệt must và have to. Bạn hãy tham khảo và sử dụng đúng khi làm bài thi và khi giao tiếp nhé.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Powered by sukhacnhau.com DMCA.com Protection Status