90+ câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng hay và ý nghĩa

Cuộc sống của chúng ta là những hạnh phúc, đau khổ, vất vả đan xen. Đôi khi ta cần có những điều khích lệ mình để có thể vượt qua những điều trở ngại một cách dễ dàng nhất. Bạn hãy thử tìm cho mình những câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng ngay sau đây nhé.

Nội dung chính

Câu nói truyền cảm hứng trong công việc

Nếu bạn đang thất vọng vì sự nghiệp của mình đang đi xuống, hãy đọc những câu nói sau đây để có động lực bước tiếp nhé.

 • “I’ve missed more than 9,000 shots in my career. I’ve lost almost 300 games. 26 times I’ve been trusted to take the game winning shot and missed. I’ve failed over and over and over again in my life and that is why I succeed.” – Michael Jordan (Tôi đã bỏ lỡ hơn 9000 cú sút trong sự nghiệp của mình. Tôi đã thua gần 300 trận. 26 lần tôi được tin tưởng để thực hiện cú sút trúng đích và bị trượt. Trong cuộc đời mình, tôi đã thất bại từ lần này đến lần khác và đó là lý do tại sao tôi thành công)
 • “Don’t limit yourself. Many people limit themselves to what they think they can do. You can go as far as your mind lets you. What you believe, remember, you can achieve.” – Mary Kay Ash (Đừng giới hạn bản thân. Rất nhiều người giới hạn mình trong những gì họ nghĩ rằng họ có thể làm được. Bạn có thể đi xa như tâm trí của bạn cho phép bạn. Hãy nhớ rằng bạn có thể đạt được điều bạn tin tưởng)
 • “All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.” – Walt Disney (Tất cả những ước mơ của chúng ta có thể trở thành hiện thực nếu chúng ta có động lực để theo đuổi chúng)
 • “The secret of getting ahead is getting started.” – Mark Twain (Bí mật để có được điều phía trước là bắt đầu)
 • “The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.” – Chinese Proverb (Thời điểm tốt nhất để trồng một cái cây là 20 năm về trước. Thời điểm tốt thứ hai là ngay bây giờ)
 • “Only the paranoid survive.” – Andy Grove (Chỉ có kẻ hoang tưởng mới sống sót)
 • “It’s hard to beat a person who never gives up.” – Babe Ruth (Thật khó để có thể đánh gục một người không bao giờ từ bỏ)
 • “I wake up every morning and think to myself, ‘how far can I push this company in the next 24 hours.’” – Leah Busque (Mỗi sáng tôi thức dậy và tự nghĩ tôi có thể giúp công ty này tiến bao xa trong 24 giờ tới)
 • “If people are doubting how far you can go, go so far that you can’t hear them anymore.” – Michele Ruiz (Nếu mọi người đang nghi ngờ bạn có thể tiến bao xa, bạn hãy đi xa đến mức mình không thể nghe họ nữa)
 • We need to accept that we won’t always make the right decisions, that we’ll screw up royally sometimes – understanding that failure is not the opposite of success, it’s part of success.” – Arianna Huffington (Chúng ta cần chấp nhận rằng chúng ta sẽ không phải lúc nào cũng đưa ra quyết định đúng, rằng đôi khi chúng ta gặp rắc rối về mặt hoàng gia – hiểu rằng thất bại không đối lập với sự thành công, nó là một phần của thành công)
câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng trong công việc

Những câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng trong ngày

“Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy/ ta có thêm ngày nữa để yêu thương”. Còn nếu như một ngày nào đó bạn cảm thấy không được vui vẻ vào sáng sớm, bạn hãy đọc những câu nói sau đây để có thêm hứng khởi đón chào ngày mới.

 • You’ve gotta dance like there’s nobody watching, love like you’ll never be hurt, sing like there’s nobody listening, and live like it’s heaven on earth.” ― William W. Purkey (Bạn phải nhảy như thể không có ai xem, yêu như thế bạn sẽ không bao giờ bị tổn thương, hát như thể không có ai đang nghe và sống như thiên đàng trên trái đất)
 • Fairy tales are more than true: not because they tell us that dragons exist, but because they tell us that dragons can be beaten.”― Neil Gaiman (Những câu chuyện cổ tích còn hơn cả sự thật: Không phải bởi vì chúng nói cho chúng ta biết rằng những con rồng tồn tại mà bởi chúng nói cho chúng ta biết rằng những chú rồng cũng có thể bị đánh bại)
 • “Everything you can imagine is real.”― Pablo Picasso (Tất cả những thứ bạn có thể tưởng tượng là có thực)
 • When one door of happiness closes, another opens; but often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us.” ― Helen Keller (Khi một cách cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác mở ra; nhưng thường thì chúng ta nhìn quá lâu vào cánh cửa đã đóng nên chúng ta không thể thấy được cánh cửa đang mở)
 • “Do one thing every day that scares you.”― Eleanor Roosevelt (Mỗi ngày bạn hãy làm một điều gì đó khiến bạn sợ hãi)
 • “It’s no use going back to yesterday, because I was a different person then.”― Lewis Carroll (Quay trở lại ngày hôm qua chẳng có ích gì cả bởi vì sau đó tôi đã là một con người khác)
 • Smart people learn from everything and everyone, average people from their experiences, stupid people already have all the answers.” – Socrates (Những người thông minh học hỏi mọi thứ và mọi người, người trung bình học hỏi từ kinh nghiệm của họ, những người ngu ngốc thường có tất cả các câu trả lời rồi)
 • “Do what you feel in your heart to be right – for you’ll be criticized anyway.”― Eleanor Roosevelt (Hãy làm những gì trái tim bạn cho là đúng vì dù sao bạn cũng sẽ bị chỉ trích)
 • “Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.” ― Dalai Lama XIV (Hạnh phúc không phải là một điều gì đó đã được tạo ra sẵn. Nó đến từ hành động của bạn)
 • “Whatever you are, be a good one.” ― Abraham Lincoln (Dù bạn có làm gì đi nữa thì bạn hãy làm điều tốt)
 • “If we have the attitude that it’s going to be a great day it usually is.” – Catherine Pulsifier (Nếu chúng ta có thái độ rằng đó sẽ là một ngày tuyệt vời thì thường là như vậy)
 • “You can either experience the pain of discipline or the pain of regret. The choice is yours.” – Unknown (Bạn có thể trải qua nỗi đau của sự kỷ luật hoặc nỗi đau của sự hối hận. Lựa chọn là của bạn)
 • “Impossible is just an opinion.” – Paulo Coelho (Không thể chỉ là một quan điểm)
 • “Your passion is waiting for your courage to catch up.” – Isabelle Lafleche (Đam mê của bạn đang chờ sự can đảm của bạn đuổi kịp)
 • “Magic is believing in yourself. If you can make that happen, you can make anything happen.” – Johann Wolfgang Von Goethe (Phép thuật là tin vào bản thân mình. Nếu bạn có thể biến điều đó thành hiện thượng, bạn có thể làm bất kỳ điều gì trở thành hiện thực)
 • “If something is important enough, even if the odds are stacked against you, you should still do it.” – Elon Musk (Nếu một điều gì đó đủ quan trọng, ngay cả khi những thứ kì quặc chống lại bạn, bạn vẫn nên thực hiện nó)
 • “Hold the vision, trust the process.” – Unknown (Hãy giữ tầm nhìn, tin tưởng vào quá trình)
 • “Don’t be afraid to give up the good to go for the great.” – John D. Rockefeller (Đừng sợ từ bỏ điều tốt để tiến đến điều vĩ đại)

Câu nói tạo sự hối thúc

Đôi khi để thành công hơn, chúng ta cần có sự hối thúc.

 • No one is to blame for your future situation but yourself. If you want to be successful, then become “Successful.”― Jaymin Shah (Không ai phải đổ lỗi cho tương lai của bạn ngoài chính bạn. Nếu bạn muốn thành công, bạn hãy trở nên “thành công”)
 • “Invest in your dreams. Grind now. Shine later.” – Unknown (Hãy đầu tư vào những giấc mơ của bạn. Có công mài sắt, có ngày nên kim)
 • “Hustlers don’t sleep, they nap.” – Unknown (Người khẩn trương không ngủ, họ chỉ chợp mắt)
 • “Without hustle, talent will only carry you so far.” – Gary Vaynerchuk (Nếu không có sự hối hả, tài năng sẽ chỉ đưa bạn được đến đây thôi)
 • “Hustle in silence and let your success make the noise.” – Unknown (Hối hả trong im lặng và hãy để thành công của bạn lên tiếng)
 • “Things may come to those who wait, but only the things left by those who hustle.”― Abraham Lincoln (Mọi thứ có thể đến với những ai chờ đợi, nhưng chỉ có những thứ rời đi bởi những người vội vã)
 • “Every successful person in the world is a hustler one way or another. We all hustle to get where we need to be. Only a fool would sit around and wait on another man to feed him.” ― K’wan (Mỗi người thành công trên thế giới này đều hối hả theo một cách nào đó. Tất cả chúng ta đều hối hả để đến nơi mà chúng ta cần đến. Chỉ có một kẻ ngu ngốc mới ngồi xung quanh và chờ đợi người khác đến cho mình ăn)
câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng

Câu nói tạo động lực cho những người lao động

Hàng ngày chúng ta đều phải đi làm để có tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Nhưng có thể đến một lúc nào đó, bạn cảm thấy mệt mỏi. Hãy đọc những câu này và cho mình thêm động lực làm việc nhé.

 • “We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit.” – Aristotle (Chúng ta là những gì chúng ta làm lặp lại hàng ngày. Sau đó sự xuất sắc không còn là một hành động nữa mà là một thói quen)
 • “If you’re offered a seat on a rocket ship, don’t ask what seat! Just get on.” – Sheryl Sandberg (Nếu bạn được cấp một chỗ ngồi trên một chiếc tàu con thoi, đừng hỏi chỗ ngồi gì, hãy cứ lên thôi)
 • “I always did something I was a little not ready to do. I think that’s how you grow. When there’s that moment of ‘Wow, I’m not really sure I can do this,’ and you push through those moments, that’s when you have a breakthrough.” – Marissa Mayer (Tôi luôn luôn làm một vài điều gì đó tôi chưa sẵn sàng. Tôi nghĩ đó là cách bạn phát triển như thế nào. Khi có khoảnh khắc “chà, tôi không chắc chắn mình có thể làm được điều này” và bạn vượt qua những khoảnh khắc đó rồi bạn có bước đột phá)
 • “If you hear a voice within you say ‘you cannot paint,’ then by all means paint and that voice will be silenced.” – Vincent Van Gogh (Nếu bạn nghe một giọng nói trong bạn cho rằng “bạn không thể vẽ”, bằng mọi cách bạn hãy vẽ và giọng nói sẽ tắt lịm)
 • “Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen.” – Michael Jordan (Một vài người muốn nó xảy ra, một vài người ước nó sẽ xảy ra, còn số khác lại khiến nó xảy ra)
 • “Great things are done by a series of small things brought together” – Vincent Van Gogh (Những điều lớn lao được thực hiện bởi một loạt những điều nhỏ nhặt góp lại với nhau)
 • “If you hire people just because they can do a job, they’ll work for your money. But if you hire people who believe what you believe, they’ll work for you with blood and sweat and tears.” – Simon Sinek (Nếu bạn thuê người chỉ vì họ có thể làm việc, họ sẽ làm việc vì tiền của bạn. Nhưng nếu bạn thuê người tin tưởng những điều bạn tin tưởng, họ sẽ làm việc cho bạn bằng máu, mồ hôi và nước mắt)
 • “Very often, a change of self is needed more than a change of scene.’ – A.C. Benson (Lúc nào cũng thế, thay đổi bản thân cần thiết hơn thay đổi bối cảnh)
 • “It’s not the load that breaks you down, it’s the way you carry it.” – Lou Holtz (Không phải tải trọng khiến bạn gục gã, đó là do cách bạn mang nó)

Những câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng mạnh mẽ

Nếu có ngày bạn cảm thấy thất vọng với cuộc sống, bạn hãy dành cho mình một vài phút để ngẫm nghĩ những câu nói sau đây.

 • “The hard days are what make you stronger.” – Aly Raisman (Những ngày vất vả sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn)
 • If you believe it’ll work out, you’ll see opportunities. If you don’t believe it’ll work out, you’ll see obstacles.” – Wayne Dyer (Nếu bạn tin nó sẽ phát triển, bạn sẽ thấy những cơ hội. Nếu bạn không tin nó sẽ phát triển, bạn sẽ thấy những trở ngại)
 • “Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.” – Theodore Roosevelt (Hãy hướng đôi mắt vào các ngôi sao và giữ đôi chân trên đất)
 • “If opportunity doesn’t knock, build a door.” – Kurt Cobain (Nếu cơ hội không gõ cửa, bạn hãy xây một cái cửa)
 • “Don’t be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart.” – Roy T. Bennett (Đừng để bị thúc bởi nỗi sợ hãi trong đầu bạn. Hãy để những giấc mơ trong trái tim dẫn dắt bạn)
câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng mạnh mẽ

Câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng cho công việc

Nếu bạn cảm thấy chán nản vì công việc, hãy lấy lại cảm hứng bằng những câu nói sau đây.

 • Don’t say you don’t have enough time. You have exactly the same number of hours per day that were given to Helen Keller, Pasteur, Michelangelo, Mother Teresa, Leonardo Da Vinci, Thomas Jefferson, and Albert Einstein.” – H. Jackson Brown Jr. (Đừng nói rằng bạn không có đủ thời gian. Thực tế là bạn có số giờ đồng hồ như Helen Keller, Pasteur, Michelangelo, Mother Teresa, Leonardo Da Vinci, Thomas Jefferson, and Albert Einstein)
 • “Hard work beats talent when talent doesn’t work hard.” – Tim Notke (Chăm chỉ có thể đánh bại được tài năng trong khi đó tài năng không làm việc chăm chỉ)
 • “If everything seems to be under control, you’re not going fast enough.” – Mario Andretti (Nếu mọi thứ có vẻ như đang trong tầm kiểm soát, điều có đó nghĩa là bạn đi chưa đủ nhanh)
 • “The only difference between ordinary and extraordinary is that little extra.” – Jimmy Johnson (Sự khác biệt giữa bình thường và phi thường đó là thêm một chút)
 • “The best way to appreciate your job is to imagine yourself without one.” – Oscar Wilde (Cách tốt nhất để đánh giá công việc của bạn là tưởng tượng bạn không có ai)
 • Unsuccessful people make their decisions based on their current situations. Successful people make their decisions based on where they want to be.” – Benjamin Hardy (Những người không thành công ra quyết định dựa trên các tình huống hiện tại. Người thành công đưa ra quyết định dựa vào vị trí họ mong muốn)
 • Never stop doing your best just because someone doesn’t give you credit.” – Kamari aka Lyrikal (Đừng bao giờ ngừng nỗ lực hết sức mình chỉ vì một ai đó không tín nhiệm bạn)
 • Work hard for what you want because it won’t come to you without a fight. You have to be strong and courageous and know that you can do anything you put your mind to. If somebody puts you down or criticizes you, just keep on believing in yourself and turn it into something positive.” – Leah LaBelle (Hãy làm việc chăm chỉ cho những gì bạn muốn bởi vì nó sẽ không đến mà không có sự đấu tranh. Bạn phải mạnh mẽ và can đảm và biết rằng bạn có thể làm bất cứ thứ gì bạn đặt hết tâm trí vào đó. Nếu có ai đó khiến bạn chùn bước hoặc chỉ trích bạn, hãy tin tưởng vào bản thân mình và biến nó thành điều tích cực)
 • “Work hard, be kind, and amazing things will happen.” – Conan O’Brien (Hãy làm việc chăm chỉ, tử tế và điều tuyệt vời sẽ xảy ra)
 • “The miracle is not that we do this work, but that we are happy to do it.” – Mother Teresa (Sự kỳ diệu không phải là chúng ta làm việc này mà là chúng ta hạnh phúc khi thực hiện nó)
 • “If you work on something a little bit every day, you end up with something that is massive.” – Kenneth Goldsmith (Nếu bạn làm điều gì từng chút một mỗi ngày, bạn sẽ có điều gì đó to lớn)
 • “The big secret in life is that there is no secret. Whatever your goal, you can get there if you’re willing to work.” – Oprah Winfrey (Bí mật lớn trong cuộc đời đó là không có bí mật nào cả. Dù mục tiêu của bạn là gì, bạn có thể đạt được nó nếu bạn sẵn sàng làm việc)
 • “If you cannot do great things, do small things in a great way.” – Napoleon Hill (Nếu bạn không thể làm những điều lớn lao, hãy làm những điều nhỏ thật thành thạo)
 • “Amateurs sit around and wait for inspiration. The rest of us just get up and go to work.” – Stephen King (Những kẻ nghiệp dư ngồi và đợi nguồn cảm hứng. Những người còn lại thức dậy và đi làm)
 • “Never give up on a dream just because of the time it will take to accomplish it. The time will pass anyway.” – Earl Nightingale (Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ chỉ vì thời gian để thực hiện nó. Dù sao thì thời gian cũng sẽ trôi qua thôi)
 • “Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. As with all matters of the heart, you’ll know when you find it.” – Steve Jobs (Công việc của bạn chiếm phần lớn cuộc sống của bạn và cách duy nhất để thật sự hài lòng là làm những điều bạn tin tưởng đó là công việc tuyệt vời. Và chỉ có một cách duy nhất để làm công việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy nó, hãy tìm kiếm. Đừng dừng lại. Đối với các vấn đề của trái tim, bạn sẽ biết khi nào tìm thấy nó)
 • “Nothing will work unless you do.” – Maya Angelou (Không có điều gì hoạt động trừ khi bạn thực hiện nó)

Những câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng, khích lệ

Bạn hãy tìm cho mình một câu nói khích lệ mình trong những lúc khó khăn.

 • “Sometimes when you’re in a dark place you think you’ve been buried but you’ve actually been planted.” – Christine Caine (Thỉnh thoảng khi bạn ở trong một vùng tối bạn nghĩ bạn bị vùi lấp nhưng thực ra bạn đang được gieo trồng)
 • “Don’t limit your challenges. Challenge your limits.” – Unknown (Đừng giới hạn thách thức của bạn. Hãy thách thức những giới hạn)
 • “Whenever you find yourself doubting how far you can go, just remember how far you have come.” – Unknown (Bất cứ khi nào bạn thấy mình nghi ngờ bản thân mình có thể đi được bao xa, hãy nhớ rằng bạn đã đi được bao xa)
 • Everyone has inside them a piece of good news. The good news is you don’t know how great you can be! How much you can love! What you can accomplish! And what your potential is.” – Anne Frank (Bên trong mỗi người đều có một tin tốt. Tin tốt là bạn không biết bạn tuyệt vời như thế nào! Bạn có thể yêu bao nhiêu! Những gì bạn có thể hoàn thành! Và tiềm năng của bạn là gì)
 • “Don’t quit yet, the worst moments are usually followed by the most beautiful silver linings. You have to stay strong, remember to keep your head up and remain hopeful.” – Unknown (Đừng bỏ cuộc, những khoảnh khắc tồi tệ nhất thường đến sau những tấm lót bạc đẹp đẽ nhất. Bạn phải mạnh mẽ, hãy nhớ ngẩng cao đầu và luôn hi vọng)
 • “Good. Better. Best. Never let it rest. ‘Til your good is better and your better is best.” – St. Jerome. (Tốt. Tốt hơn. Tốt nhất. Đừng bao giờ để nó nghỉ ngơi. Cho đến khi cái tốt của bạn tốt hơn và cái tốt hơn là tốt nhất)
 • “In the middle of every difficulty lies opportunity.” – Albert Einstein (Giữa mọi điều khó khăn đều có cơ hội)
 • Start where you are. Use what you have. Do what you can.” – Arthur Ashe (Hãy bắt đầu nơi bạn ở. Hãy sử dụng những gì bạn có. Hãy làm những gì bạn có thể)
Những câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng, khích lệ

Câu nói ngắn truyền cảm hứng

Những câu nói tuy ngắn gọn nhưng có thể truyền cảm hứng mạnh mẽ đến chúng ta.

 • “Dreams don’t work unless you do.” – John C. Maxwell (Giấc mơ không thành hiện thực cho đến khi bạn thực hiện nó).
 • “Keep your face always toward the sunshine – and shadows will fall behind you.” – Walt Whitman (Hãy giữ vẻ mặt của bạn luôn hướng về ánh nắng và chiếc bóng sẽ ngả phía đằng sau bạn)
 • “What defines us is how well we rise after falling.” – Lionel from Maid in Manhattan Movie (Điều định nghĩa chúng ta đó là chúng ta vươn lên tốt như thế nào sau thất bại)
 • Make each day your masterpiece. – John Wooden (Hãy biến mỗi ngày thành kiệt tác của bạn)
 • “Wherever you go, go with all your heart” – Confucius (Dù bạn đi đâu, hãy đi bằng cả trái tim)
 • “Turn your wounds into wisdom” – Oprah (Hãy biến những vết thương thành sự khôn ngoan)
 • “We can do anything we want to if we stick to it long enough.” – Helen Keller (Chúng ta có thể làm bất cứ việc gì mình muốn nếu chúng ta gắn bó với nó đủ dài)
 • Begin anywhere.” – John Cage (Hãy bắt đầu ở bất cứ đâu)

Những câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng để thành công

Để có sự thành công, mỗi người đều cần nỗ lực không ngừng và cam kết với những gì mình thực hiện. Nếu có một lúc nào đó, bạn cảm thấy cuộc sống quá khó khăn, bạn hãy tự mình tìm một câu nói truyền động lực.

 • “Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do.” – Pele (Thành công không phải là điều ngẫu nhiên. Đó là sự chăm chỉ, kiên trì, học hỏi, nghiên cứu, hi sinh và hơn hết là lòng yêu thích những gì bạn đang làm hay những gì bạn đang học để làm)
 • Would you like me to give you a formula for success? It’s quite simple, really: Double your rate of failure. You are thinking of failure as the enemy of success. But it isn’t at all. You can be discouraged by failure or you can learn from it, so go ahead and make mistakes. Make all you can. Because remember that’s where you will find success.” – Thomas J. Watson (Bạn có muốn tôi cho bạn một công thức để thành công? Thật ra nó rất đơn giản: Hãy gấp đôi tỉ lệ thất bại của bạn. Bạn đang nghĩ đến thất bại như kẻ thù của thành công. Nhưng không hẳn là như vậy. Bạn có thể bị nản chí bởi thất bại hoặc bạn có thể học hỏi từ nó, cho nên hãy cứ tiến về phía trước và có thể sai lầm. Hãy làm tất cả những gì bạn có thể. Bởi vì bạn hãy nhớ rằng đó là nơi bạn sẽ tìm thấy sự thành công)
 • “Every champion was once a contender that didn’t give up.” – Gabby Douglas (Mỗi nhà vô địch đều đã từng là một ứng cử viên không bỏ cuộc)
 • “To be a champion, I think you have to see the big picture. It’s not about winning and losing; it’s about every day hard work and about thriving on a challenge. It’s about embracing the pain that you’ll experience at the end of a race and not being afraid. I think people think too hard and get afraid of a certain challenge.” – Summer Sanders (Để trở thành nhà vô địch, tôi nghĩ bạn phải thấy được bức tranh toàn cảnh. Đó không phải là thằng và thua. Đó là làm việc chăm chỉ mỗi ngày và về sự phát triển vượt bậc trong thử thách. Đó là việc đón nhận nỗi đau bạn sẽ trải qua khi kết thúc một cuộc đua và không sợ hãi. Tôi nghĩ mọi người suy nghĩ quá nhiều và sợ hãi một thử thách nào đó.)
 • Don’t dream about success. Get out there and work for it. (Đừng mơ về thành công. Hãy ra khỏi đây và làm việc vì nó)
 • The difference between successful people and very successful people is that very successful people say ‘no’ to almost everything.” – Warren Buffett (Sự khác nhau giữa ngời thành công và người rất thành công đó là những người rất thành công nói “không” với hầu hết mọi thứ)
 • You can cry, scream, and bang your head in frustration but keep pushing forward. It’s worth it. (Bạn có thể khóc, la hét và đập đầu vì thất vọng nhưng hãy đi về phía trước. Nó đáng giá)
 • “I hated every minute of training, but I said, ‘Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion.” – Muhammad Ali (Tôi đã ghét những phút giây tập luyện nhưng tôi đã nói rằng “Đừng bỏ cuộc. chịu đựng bây giờ và sống quãng đời còn lại như một nhà vô địch)
 • Opportunities don’t happen. You create them.” – Chris Grosser (Những cơ hội không xảy ra. Bạn hãy tạo ra nó)
 • “Success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it.” – Maya Angelou (Thành công là thích bản thân, thích những gì bạn làm và thích cách bạn làm nó)

Câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng cho cuộc sống

Cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng “thuận buồm xuôi gió”. Nếu có một ngày, bạn cảm thấy “tụt mood”, bạn hãy thử tìm cho mình động lực vươn lên qua những câu nói sau đây nhé.

 • “If you obey all the rules, you miss all the fun.” – Katharine Hepburn (Nếu bạn tuân thủ mọi quy tắc, bạn sẽ bỏ lỡ tất cả những điều vui vẻ)
 • Life is not what you alone make it. Life is the input of everyone who touched your life and every experience that entered it. We are all part of one another.” – Yuri Kochiyama (Cuộc sống không phải là điều bạn tự mình tạo ra nó. Cuộc sống là đầu vào của những người đã chạm đến cuộc sống của bạn và mọi trải nghiệm để bước vào cuộc sống đó. Tất cả chúng ta là một phần của nhau)
 • “Never regret anything that made you smile.” – Mark Twain (Đừng hối tiếc bất cứ thứ gì đã khiến bạn mỉm cười)
 • “You must do the thing you think you cannot do.” – Eleanor Roosevelt (Bạn phải làm điều mà bạn nghĩ mình không thể)
 • “If you want to fly, give up everything that weighs you down.” – Buddha (Nếu bạn muốn bay lên, hãy từ bỏ tất cả mọi thứ đè nặng bạn)
 • “Doubt kills more dreams than failure ever will.” – Suzy Kassem (Nghi ngờ giết chết nhiều giấc mơ hơn là thất bại)
 • “I never lose. Either I win or learn.” – Nelson Mandela (Tôi chưa bao giờ thua. Hoặc thắng hoặc học được điều gì đó)
 • “Today is your opportunity to build the tomorrow you want.” – Ken Poirot (Hôm nay là cơ hội của bạn để xây dựng ngày mai bạn muốn)

Trên đây là những câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng giúp bạn có thể vượt qua những khó khăn, trở ngại. Bạn hãy chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng tham khảo à truy cập Reviewchiase hàng ngày nhé.

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Operated by luatnhanqua.com DMCA.com Protection Status