60+ từ vựng về cảm xúc trong tiếng Anh

60+ từ vựng về cảm xúc trong tiếng Anh

Nâng cao vốn từ vựng theo từng chủ đề giúp bạn nâng cao trình độ tiếng Anh của mình. Sau đây là những từ vựng về cảm xúc hay gặp trong cuộc sống. Bạn hãy học thuộc và vận dụng thật thành thạo nhé. Từ vựng chỉ những cảm xúc tích cực Trong tiếng Anh …

60+ từ vựng về cảm xúc trong tiếng Anh Read More »