từ vựng tiếng Anh về thành phố

50+ từ vựng tiếng Anh về thành phố

Những từ vựng về thành phố giúp bạn có vốn từ để viết đoạn văn hoặc áp dụng trong giao tiếp. Mời bạn học 50+ từ vựng tiếng Anh về thành phố trong bài viết này nhé. Từ vựng về…

Translate »