Cách dùng another và phân biệt the other, the others, other, others

Cách dùng another và phân biệt the other, the others, other, others

Another, other, the other, the others là những từ rất hay gặp trong tiếng Anh. Để tránh các lỗi khi đi thi, chúng ta cùng tìm hiểu cách dùng another và phân biệt với the other, the others, other. Cách dùng another Cấu trúc 1: Another + N (sốt ít): Thêm một vật, một người …

Cách dùng another và phân biệt the other, the others, other, others Read More »