Cấu trúc so that và such that được dùng như thế nào?

Cấu trúc so that và such that được dùng như thế nào?

Cấu trúc so that, such that rất hay gặp trong tiếng Anh. Chúng ta cùng tìm hiểu hai cấu trúc này xem cách dùng như thế nào cho đúng nhé. Cấu trúc so… that Công thức: S + be + so + adj (tính từ) + that + S ​+ V (quá đến nỗi…mà) Ví …

Cấu trúc so that và such that được dùng như thế nào? Read More »