Cách phân biệt cấu trúc since và for

Cách phân biệt cấu trúc since và for

Trong tiếng Anh có rất nhiều từ gây nhầm lẫn khi nói, kể cả khi viết. Ví dụ như since và for là hai giới từ thường được sử dụng nhiều trong các thì hoàn thành, quá khứ đơn. Hai từ có thể dùng để diễn tả khoảng thời gian, mốc thời gian và dùng …

Cách phân biệt cấu trúc since và for Read More »