Câu trực tiếp gián tiếp trong tiếng Anh

Câu trực tiếp gián tiếp trong tiếng Anh

Khi đi thi cũng như trong giao tiếp hàng ngày, chúng ta rất hay gặp câu trực tiếp, gián tiếp. Khi thuật lại một lời của ai đó, chúng ta dùng gián tiếp như thế nào? Hãy cùng Reviewchiase tìm hiểu câu trực tiếp gián tiếp trong tiếng Anh nhé. Cấu trúc câu trực tiếp …

Câu trực tiếp gián tiếp trong tiếng Anh Read More »