Cấu trúc câu bị động trong tiếng Anh

Cấu trúc câu bị động trong tiếng Anh

Cấu trúc bị động trong tiếng Anh được sử dụng rất phổ biến và khá khó nhớ. Nhưng nếu bạn nắm chắc cấu trúc bị động, bạn sẽ dễ dàng làm được bài thi, sử dụng trong giao tiếp hàng ngày… Sau đây là các cấu trúc câu bị động chúng ta nên nhớ để …

Cấu trúc câu bị động trong tiếng Anh Read More »