Cách sử dụng cấu trúc enough dễ nhớ

Cách sử dụng cấu trúc enough dễ nhớ

Cấu trúc enough là chủ điểm rất hay gặp trong tiếng Anh. Bạn có thể bắt gặp trong giao tiếp, trong các kỳ thi. Sau đây là cách sử dụng enough đúng nhất. Cấu trúc enough Trong tiếng Anh, enough có nghĩa là “đủ”. Tuy vậy, trong một vài rường hợp, “enough” có thể dùng …

Cách sử dụng cấu trúc enough dễ nhớ Read More »