Cách dùng some và any có gì khác nhau?

Cách dùng some và any có gì khác nhau?

Trong tiếng Anh, some và any là hai từ dùng để chỉ số lượng. Chúng ta thường gặp trong văn nói cũng như trong văn viết. Tuy nhiên, một số người vẫn nhầm lẫn hai từ này, đặc biệt khi đi thi trắc nghiệm? Chúng ta hãy xem cách dùng some và any như thế …

Cách dùng some và any có gì khác nhau? Read More »