Cách dùng in on at trong tiếng Anh

In, on, at là những giới từ rất phổ biến trong tiếng Anh. Tuy nhiên, rất nhiều người hay nhầm lẫn ba từ này. Hôm nay, chúng ta hãy xem cách dùng in on at như thế nào cho đúng nhé.

Dùng in, on, at để chỉ nơi chốn

Nếu nói về vị trí của thứ gì đó, chúng ta có thể dùng in, on at. Tuy nhiên, chúng cũng có sự khác nhau.

 • Giới từ at dùng để chỉ một danh từ đứng sau nó là một vị trí, một điểm cụ thể và chính xác.

Ví dụ:

I work at a bank (Tôi làm việc tại một ngân hàng)

He is waiting at the entrance (anh ấy đang đợi ở cửa ra vào)

 • Giới từ on dùng để chỉ một danh từ đằng sau nó nằm ở trên bề mặt

Ví dụ: on the floor, on the table, on the chair…

 • Giới từ in chỉ một địa điểm kín, một không gian kín. Danh từ đằng sau in là không gian kín được bao quanh tứ phía.

Ví dụ: in a room, in a box, in a country, in the class,…

Ví dụ: There are 40 pupils in this class

Giới từ in, on, at dùng để chỉ thời gian

 • Giới từ at dùng cho thời gian chính xác (ví dụ 9 giờ, 1 giờ….)
 • Giới từ in dùng cho năm, tháng, thế kỷ, thời gian dài, quốc gia…
 • Giới từ on dùng cho ngày

Ví dụ

 • at 3 o’clock, at nôn, at dinner time, at bedtime, at sunrise, at the moment, at sunset, midnight, lunchtime..
 • on Sunday, on Monday, on 6th March, on Christmas Day, on Independence Day, on my birthday, on New Year’s Eve
 • in the morning, in the afternoon, in the summer, in 1990, in the 1980s, in the next century, in the Ice Age, in the future, in the past, in Vietnam…

Lưu ý khi dùng in, on at

 • Khi dùng this, every, next, last, chúng ta không dùng in, on at nữa.
 • Chúng ta dùng in the morning, in the morning, in the afternoon, in the evening… nhưng phải nói là on Monday morning, on Sunday afternoon…

Ví dụ

I went to Ha Noi last summer (không dùng in last summer)

 • At và in có thể dùng cho các kỳ nghỉ lễ dài như in Tet holiday, at Christmas Day,… Còn on dùng để chỉ ngày lễ chính ví dụ on New year’s Eve, on Christmas Day, on Independence Day…
 • In dùng để chỉ các buổi lớn trong ngày như morning, afternoon, evening. At dùng để chỉ buổi ngắn như at nôn, at night…
 • Có thể dùng in, on, at cho ngày cuối tuần nhưng chúng ta dùng at thì không có the. Ví dụ at weekend, in the weekend, on the weekend.
 • in the sea (trong lòng biển), on the sea (trên mặt biển), at sea (trên bãi biển)

Xem thêm bài viết hay tại đây:

Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu cách dùng in on at trong tiếng Anh. Bạn hãy nhớ để có thể vận dụng khi đi thi và khi giao tiếp nhé.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Developed by thuyetphap.net DMCA.com Protection Status